αγρότης

From Wiktionary


αγρότης

  1. dau teitei